Łysiny 32,
67-400 Wschowa

Powitanie

Baner

Hasło Roku 2021-2022
Hasło Roku 2021-2022

poslani w pokoju chrystusa 05 9848

Rok św. Józefa -2021
Rok św. Józefa -2021
Rok RodzIny 2021 -2022
Rok RodzIny 2021 -2022

rokrodziny1

 

19 marca br. rozpoczyna się zapowiedziany przez papieża Franciszka Rok Rodziny „Amoris laetitia”. Z tej okazji w gorzowskiej katedrze o godz. 15.00 zostanie odprawiona  Droga Krzyżowa, której rozważania poprowadzi czternaście rodzin reprezentujących wspólnotę diecezjalną. Po nabożeństwie bp Tadeusz Lityński będzie przewodniczył uroczystej mszy św. otwierającej Rok Rodziny.
 
Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin zachęciło wszystkich proboszczów, by tego dnia w duchu jedności podczas parafialnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej posłużyli się tymi samymi rozważaniami „Małżeńskiej Drogi Krzyżowej 2021”, a podczas mszy św. zauważyli inaugurację Roku Rodziny „Amoris laetitia”. Wszystkie parafie otrzymały również okolicznościowe foldery z tekstami modlitw papieża Franciszka do św. Józefa oraz do Świętej Rodziny. W folderze zamieszczono ponadto informację o inicjatywach modlitewnych związanych z duszpasterstwem rodzin, tj. o duchowej adopcji dziecka poczętego oraz adopcji małżeństw zagrożonych rozbiciem.
 
 
 
Na podstawie strony: https://diecezjazg.pl

Modlitwa na czas pandemii
Modlitwa na czas pandemii

Modlitwa 1

previous arrow
next arrow

Najbliższe Wydarzenia

Msze święte w niedzielę

w Parafii Łysiny

Łysiny - godz. 8.00 , 12.00 Tylewice - godz. 9.30 , 10.30

Zapraszamy
parafia
Kategoria:

                                            REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

 1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej, a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i wykonuje konieczne prace Opiekun cmentarza.
 2. Ustala się ofiarę roczną za grób w wysokości:
 • od grobu pojedynczego – 30 zł.
 • od grobu podwójnego lub głębinowego, grobowca wieloos. – 40 zł.
 • od grobu dziecięcego – 20 zł.

Powyższa kwota zawiera koszty wywozu nieczystości stałych i utrzymanie porządku na cmentarzu.                                                                                                                      

 • kopanie grobu wykonuje tylko Opiekun cmentarza.
 1. Należy uzyskać zgodę Administratora i Opiekuna cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu. Na przykład:
 • pogrzeb,
 • ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu,
 • budowę pomnika,
 • remont pomnika, np. naprawa bądź wymiana płyty lub tablicy,
 • budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozebrane.

Po uzyskaniu zgody na wszelkie prace za wjazd na cmentarz należy uiścić ofiarę
w kwocie 50 zł. Opłata jednorazowa przy usłudze pogrzebowej – 50 zł.

 1. Zabrania się:
 • wprowadzania zwierząt,
 • zanieczyszczania cmentarza,
 • samowolnego usuwania drzew i krzewów oraz dosadzania drzew
  i krzewów dużych rozmiarów między grobami,
 • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.
 1. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 2. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 3. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć
  z cmentarza w trybie natychmiastowym.
 4. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 20.00 – czas letni, od 8.00 do 16.00 – czas zimowy.
 5. Zobowiązania w naszej parafii weszły w życie w 2008 roku i nie ulegają zmianie przedawnieniu, dlatego też prosimy o uregulowanie ofiary na utrzymanie cmentarza.

Obowiązki Opiekuna cmentarza:

 • Utrzymanie ładu i porządku
 • Wykoszenie trawy
 • Usunięcie trawy i odrostów wokół siatki

Ofiarę na wywóz nieczystości stałych z cmentarza oraz utrzymanie na nim porządku przyjmują:

 • Wygnańczyce – p. Marzanna Paszkiewicz
 • Łysiny – p. Katarzyna Mocek
 • Tylewice – p. Maria Frąckowiak
parafia
Kategoria:

            SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKO -FINANSOWO – EKONOMICZNE ZA ROK 2019

                                                    CZĘŚĆ DUSZPASTERSKA

                 SAKRAMENT CHRZTU – 18

                 SAKRAMENT BIERZMOWANIA-13

                SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA-3

               POGRZEBY – 18

              UDZIELONO 4000 KOMUNII ŚW./ W CZSIE NABOŻEŃSTW LITURGICZNYCH/

             W LEKCJACH RELIGII UCZESTNICZY 98 % UCZNIÓW

             W NABOŻEŃSTWACH BRAŁO UDZIAŁ 55% ZOBOWIĄZANYCH DO UCZESTNICZENIA

             W PRAKTYKACH RELIGIJNYCH.

             W CZASIE TRADYCYJNEJ KOLĘDY W ROKU 2019   W SWOICH DOMACH KAPŁANA

                 PRZYJĘTO   W 85 % DOMÓW NALEŻĄCYCH DO TUT. PARAFII.

                                                    CZĘŚĆ EKONOMICZNA

           W ROKU SPRAWOZDAWCZYM WYKONANO PRACE REMONTOWO- BUDOWLANE

                                                               ŁYSINY

 1. ADPTACJA CZĘŚCI PODDASZA DOMU PARAFIALNEGO

                     OCIEPLENIE DACHU, WYKONANIE POKOI GOŚCINNYCH -2

                     SALON-1 KUCHNIA-1 , PEŁNY WEZEŁ SANITARNY-1

 1. PODŁĄCZENIE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO DO PARAFIALNEGO

                       ZESTAWU FOTO I CAŁKOWITE UNIEZALEŻNIENIE ENRGETYCZNE

                       ŚWIĄTYŃ I PARAFI OD DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO.

       3 . ROZBUDOWA SIECI MONITORINGU PARAFIALNEGO.

                                                             TYLEWICE

 1. RENOWACJA BRAMY WEJŚCIOWEJ KOŚCIOŁA FILIALNEGO

                    W TYLEWICACH.

 1. WDROŻENIE SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA W KOŚCIELE I NA JEGO TERENIE

           PO PRZEZ ROZBUDOWĘ ŚIECI MONITORINGU I WYMIANY ZABEZPIECZEŃ

           ENERGETYCZNYCH   KOŚCIOŁA .

 1. SYNCHRONIZACJA SIECI FOTO Z INSTALACJĄ PARAFIALNĄ.

                                                               CZĘŚĆ FINASOWA

                     KOSZT INWESTYCJI ŁYSINY 60 TYŚ ZŁ

                     KOSZT INWESTYCJI TYLEWICE – RENOWACJA BRAMY- 2855ZŁ

                                  PRACE ENRGRTYCZNO – ASEKURACYJNE- 7000 ZŁ

                                                                                                RAZEM- 9.855

                                STAN KASY KOŚCIOŁA TYLEWICE ZA ROK 2019- 6375 ZŁ

 

                                         ZOBOWIĄZANIA FINASOWE PARAFII ZA ROK 2019

 

                                         UBEZPIECZENIE PARAFII 2019 – OPŁACONE

                                        SEMINARIUM   ROK 2019 – OPŁACONE

                                        DOM EMRYTA ZIELONA GÓRA -2019 OPŁACONE

                                        ZOBOWIĄZANIA Z TYT. OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH

                                      /PODATKI, WODA, OPAŁ , ODPADY , SKŁADKI NA

                                      CELE KULTU, KURIA, BINACJE, SKŁADKI W RAZ

                                       Z KUL, DOM SAMOTNEJ MATKI, DOM EMRYTA

                                       MISJE , SKŁADKI SPECJLANE/ - OPŁACONE

                                      SPŁATA INSTALACJI FOTO ZA ROK 2019- 16500

                                      KWOTA DO ZAPŁATY ZA INSTALACJE FOTO-10500 ŁYSINY

     ROCZNY OSOBISTY DOCHÓD PROBOSZCZA WYNIKAJĄCY Z POSŁUGI W TUT. PARAFII

                                                 ZA ROK 2019- 19.800 ZŁ NETTO      

                                             ZOBOWIĄZANIA PARAFII NA ROK 2020

                                 INSTALACJA FOTO – 10500

                                KREDYTY NA INWESTYCJE – 19.300  

                                RAZEM - 29800

  WSZYSTKIM OFIARODAWCOM ZNANYM  I TYM  ZNANYM TYLKO MNIE.

                                     SREDECZNIE DZIĘKUJĘ !

                                  

Super User
Kategoria:

        REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

 1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej, a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i wykonuje konieczne prace Opiekun cmentarza.
 2. Ustala się ofiarę roczną za grób w wysokości:
 • od grobu pojedynczego – 30 zł.
 • od grobu podwójnego lub głębinowego, grobowca wieloos. – 40 zł.
 • od grobu dziecięcego – 20 zł.

Powyższa kwota zawiera koszty wywozu nieczystości stałych i utrzymanie porządku na cmentarzu.                                                                                                                      

 • kopanie grobu wykonuje tylko Opiekun cmentarza.
 1. Należy uzyskać zgodę Administratora i Opiekuna cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu. Na przykład:
 • pogrzeb,
 • ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu,
 • budowę pomnika,
 • remont pomnika, np. naprawa bądź wymiana płyty lub tablicy,
 • budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozebrane.

Po uzyskaniu zgody na wszelkie prace za wjazd na cmentarz należy uiścić ofiarę
w kwocie 50 zł. Opłata jednorazowa przy usłudze pogrzebowej – 50 zł.

 1. Zabrania się:
 • wprowadzania zwierząt,
 • zanieczyszczania cmentarza,
 • samowolnego usuwania drzew i krzewów oraz dosadzania drzew
  i krzewów dużych rozmiarów między grobami,
 • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.
 1. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 2. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 3. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć
  z cmentarza w trybie natychmiastowym.
 4. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 20.00 – czas letni, od 8.00 do 16.00 – czas zimowy.
 5. Zobowiązania w naszej parafii weszły w życie w 2008 roku i nie ulegają zmianie przedawnieniu, dlatego też prosimy o uregulowanie ofiary na utrzymanie cmentarza.

Obowiązki Opiekuna cmentarza:

 • Utrzymanie ładu i porządku
 • Wykoszenie trawy
 • Usunięcie trawy i odrostów wokół siatki

Ofiarę na wywóz nieczystości stałych z cmentarza oraz utrzymanie na nim porządku przyjmują:

 • Wygnańczyce – p. Marzanna Paszkiewicz
 • Łysiny – p. Katarzyna Mocek
 • Tylewice – p. Maria Frąckowiak
Super User
Kategoria:

cytat

 

Serdecznie dziękuje dobroczyńcom naszej parafii i wszystkim którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na apel i prośbę. Również dziękuje wszystkim tym, którzy służą swoją radą , pracą i uprzejmością. Bóg zapłać! Przepraszam za nieścisłości w nazwiskach ale wynika to z ich nieznajomości .

Do listy dobroczyńców dołączam także ofiarodawców na Seminarium Duchowne.

JESZCZE RAZ WSZYSTKIM OFIARODAWCOM PARAFII ŁYSINY SKŁADAM SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ I POLECAM ICH OSOBY W MODLITWIE W INTENCJI PARAFII

Panom Tadeuszowi i Bogdanowi Sobczuk oraz osobom towarzyszącym za montaż elektroniczny

Panu Adamowi Wójcik

Firmie Pana Franiszka Gertycha z Wygnańczyc za wykonanie prac dekarskich na plebanii serdecznie dziękuje.

Panu Grzegorzowi Smolińskiemu z Wygnańczyc za

wywiezienie gruzu z terenu parafii bardzo serdecznie dziękuje

Panu Bogdanowi Welke z Łysin za wyspawanie nowych krućów na flagi.

Pani Urszuli Chudak dawnej parafiance naszej za zakup flag dla parafii .

Panu Andrzejowi Wasylukowi za zakup odtwarzacza multimedialnego do kościoła w Tylewicach

ŚWIĘTEJ PAMIĘCI PANU ALFREDOWI GŁODOWICZ

Z ŁYSIN

Wszystkim anonimowym Ofiarodawcom serdeczne

BÓG ZAPŁAĆ

Panu Radosławowi Milkowskiemu z Łysin

Pani Stanisławie Śliwińskiej z Łysin

Panu Strzałkowskiemu z Wagnańczyc

Pani Zuzannie Przybylak z Wygnańczyc

Pani Katarzynie Kołuda z Łysin

Pani Elżbiecie Bernackiej z Łysin

Pani Marii Morawskiej z Łysin

Pani Krystynie Jarząb z Łysin

Pani Elżbiecie Jurek z Łysin

Pani Irenie Orłowskiej z Łysin

Pani Justynie Małyniak z Łysin

Pani Józefie Wójcik z Łysin

Pani Janinie Huber z Łysin

Pani Aldonie Chmal z Łysin

Pani Dorocie Kończyk z Łysin

Państwu Baszczyk

Pani Stanisławie Bieleń

Państwu M,A Grelewicz

Pani Dorocie Ciemierzewskiej zTylewic

Państwu Marii i Czesławowi Wycichowskim

Pani Mieczysławie Nocek z Łysin

Pani Marii Frąckowiak z Tylewic

Pani Iwonie Kołuda z Tylewic

Panu Łukaszowi Drobnik z Tylewic

Państwu Kasina

Pani Leokadii Burakiewicz

Pani Melanii Kwiatkowskiej

Pani Milenie Winiarskiej z Tylewic

Pani Urszuli Dudziak z Tylewic

Pani Wierzbińskiej Irenie

Pani Janinie Bielak z Tylewic

Pani Marii Sołzyńskiej z Tylewic

Panu Olszewskiemu z Tylewic

Państwu Salczyńskim z Tylewic

Pani Natalii Talśka z Łysin

Pani Dorocie Siekaniec z Łysin

Pani Kazimierze Czwartyńskiej z Łysin

Panu Waldemarowi Horosteckiemu z Łysin

Pani Janinie Zyguła z Łysin

Pani Anuszkiewicz z Łysin

Pani Wiesławie Kuziora z Łysin

Panu Bernardowi Wodniczak z Łysin

Pani Genowefie Ślusarz z Łysin

Pani Halinie Małyniak z Łysin

Panu Ryszardowi Cabaj z Łysin

Pani Katarzynie Mocek z Łysin

Panu Krzysztofowi Mocek z Łysin

Panu Adamowi Rambolińskiemu z Łysin

Panu Krzysztofowi Gęsiorek z Łysin

Pani Mariannie Cabaj z Łysin

Pani Barbarze Ratajczak z Łysin

Pani Marii Morawskiej z Łysin

Pani Katarzynie Kołuda z Łysin

Panu Henrykowi Telus z Łysin

Pani Annie Wolak z Łysin

Pani Zofii Bąkiewicz z Łysin

Panu Andrzejowi Dudkowiak z Łysin

Pani Genowefie Kotwica z Łysin

Pani Elżbiecie Bernackiej z Łysin

Pani Dorocie Siekaniec z Łysin

Państwu Winiarskim z Tylewic

Państwu Twardosz z Tylewic

Pani Wąsik Elżbiecie z Tylewic

Państwu I.E. Bela z Tylewic

Pani Mońice Telus-Prędkowskiej

Panu Marcinowi Prędkowskiemu

Państwu Romanowicz i Paszkiewicz z Wygnańczyc

Panu Bronisławowi Tarce z Wygnańczyc

Panu Zbigniewowi Tarce z Wygnańczyc

Pani Danucie Gwadera z Łysin

Pani Beacie Stachowskiej z Łysin

Panu Stefanowi Sobczukz Wygnańczyc

Państwu G.B. Wolńiczak

PaństwuWandzie i Bernardowi Słożyńskim

Państwu Paszkowskim

Pani Alfredzie Kotlińskiej z Tylewic

Pani Irminie Góralczyk z Tylewic

Państwu Krystyniei Zbigniewowi Samuś

Panu Władysławowi Wijacie z Tylewic

P

 Wróblewskiej Stanisławie

Pani Bębnowskiej Renacie

Państwu Małgorzacie i Władysławowi Kalisz z Tylewic

Pani Huber Janinie z Łysin

Panu Milikowskiemu Radosławowi z Łysin

Pani Dutkowiak Marii

Państwu Alicjii Tadeuszowi Sobczuk

Panu Cabaj Mirosławowi z Łysin

Pani Cabaj Mariannie z Łysin

Panu Królak Waldemarowi z Wygnańczyc

Państwu L.G Dziaszyk

Państwu M.B. Kijowskim

FIRMIE TADEN PANA TADEUSZA ANDRYSA SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA WYCIĘCIE DRZEWA PRZY KOŚCIELE W TYLEWICACH

Panu Hołowiak Grzegorzowi z Tylewic

Panu Szulc Zygmuntowi

Panu Mani Zdzisławowi

Państwu Gruszczyk z Tylewic

Panu Miller Mieczysławowi z Tylewic

Pani Smorawskiej Zofii z Łysin

Panu Toporowicz Maciejowi z Wygnańczyc

Państwu Zofii i Józefowi Marciniakom zWygńańczyc

Pani Janinie Marciniak zWygnańczyc

Pani Janinie Szczepaniak

Państwu A.A.Szydłowskim z Tylewic

Państwu W.M. Szydłwskim z Tylewic

Państwu Małolepszy z Wygnańczyc

Panu Przybylskiemu Pawłowi z Tylewic

Pani Bieleń Stanisławie

Pani Teresie Kuziora

Pani Helenie Kuziora

Państwu Henrykowi i Elżbiecie Piotrowiak z Tylewic

Pani Bożenie Czwojdrak

Państwu Wasyluk z Tylewic

Państwu Lucerek zTylewic

Państwu Szmigin

Pani Piszewskiej Irenie

Państwu Jędrzychowskim z Tylewic

Pani Romanowicz Janinie

Panu Strzłkowskiemu Marianowi

Państwu Kożmińczuk Urszuli i Romanowi

Pani Banaszak Marii zTylewic

Panu Kokocińskiemu Sławomirowi za wywóz nieczystości

Pani Krystynie Turlińskiej z Wygnańczyc

Pani Frąckowiak Marii z Tylewic

Państwu Krzysztofowi i Irenie Lechowicz z Tylewic

Pani Marcie i Grzegorzowi Szłapka z Tylewic

Państwu Wiesławowi i Teresie Drzewicz zTylewic

Pani Marszał z Wygnańczyc

Panu Strzłkowskiemu Marianowi zWygnańczyc

Pani Romanowicz Janinie z Wygnańczyc

Pani Zdonek Anieli z Tylewic

Pani Śliwińskiej Stanisławie

Pani Matuszewskiej Krystynie z Tylewic

Pani Ugrynowicz z Tylewic

Pani Bieleń Stanisławie z Łysin

Rózom Różancowym z Tylewic

Państwu Salczyńskim z Tylewic

Pani Bodzionej Helenie z Tylewic

Państwu Wójcik z Tylewic

Pani Szymańskiej Grażynie

Pani Morawskiej Helenie z Wygnanczyc

Panu Morawskiemu Waldemarowi z Wygnanczyc

Pani Turkiewicz Halinie z Tylewic

Pani Banaszak Marii z Tylewic

Pani Kasina Marii z Tylewic

Pani Mania Annie z Tylewic

Pani Bielak Janinie z Tylewic

Panu Cebenko Danielowi z Tylewic

Pani Tymczyszyn Małgorzacie z Tylewic

Pani Pestrowicz Joannie z Tylewic

Pani Frąckowiak Annie z Tylewic

Pani Baszczyk z Wygnańczyc

Pani Wojcik z Tylewic

Pani Szymańskiej Grażynie z Tylewic

Dziękuję mieszkańcom Łysin

Cabaj R.

Jurek E.

Pani Kończyk Dorocie

Pani Sielawa Dorocie

Państwu Bieleń

Pani Wodnieckiej   J.

Państwu Ratajczak

Pani Macek Katarzynie

Pani Wróbel Genowefie

Pani Czwartyńskiej Kazimierze

Panu Rał Andrzejowi

Państwu Horosteckim Genowefie i Ludwikowi

Panu Wodniczak Bernardowi

Pani Gralewicz Małgorzacie

Pani Szlusarz Egenia

Pani Szczepańska Krystyna

Pan Telus Henryk

Pani Cabaj Mariannie

Pani Kołuda Dorocie

Państwu Bernackim Elżbiecie i Markowi

Pani Rutkowiak Mari

Pani Głodowicz Alfredzie

Pani Wolak   Anna

Pani Morawskiej Marii

Państwu Bonkiewicz

Panu Rambolińskiemu Adamowi

Pani Podkowskiej Katarzynie

Pani Annie Wejchert

Pani Wójcik Jozefie

Pani Sliwińskiej Renacie

Panu Milikowskiemu Radkowi

Pani Szala Marcie

Państwu Edwardowi i Elżbiecie Morawskim

Państwu Renacie i Jozefowi Warcholak

Pani Trzciołek Annie

Państwu Krystynie i Ignacemu Jarząb

Pani Jakubowskiej z Tylewic

Państwu Kubickim Elżbiecie Mieczysławowi

Państwu Grab Elżbiecie i Zbigniewowi z Tylewic

Panu Miller Mirosławowi z Tylewic

Państwu Gruszczyk Teresie i Jerzemu

Państwu Przybylskim Magdalenie i Pawłowi z Tylewic

Pani Staniszewskiej

Państwu Józefiak z Łysin

Państwu Szulc z Tylelewice

Państwu A.T.M Oborskim

Państwu M.A. Kowalczyk z Tylewic

Państwu Sidorowicz

Pani Bojanowskiej Jolancie z Tylewic

Pani Wojtyła Janinie z synem Tylewic

Pan Królak Waldemar Wygńańczyce

Pan Kulikowski Lucjan Wygnańczyce

Pan Tarka Michał           Wygnańczyce

Pani Marciniak Janina   Wygnańczyce

Pani Nowak Iwona       Wygnańczyce

Pan Łuczak Sylwester   Wygnańczyce

Pani Grabarz Hanna       Wygnańczyce

Pani Tulińska Krystyna Wygnańczyce

Pani Środa Krystyna     Wygnańczyce

Pani Przyłucka Krystyna Wygnańczyce

Pani Sobczuk Aneta   Wygnańczyce

Pan Marciniak Józef Wygnańczyce

Pan Tarka Tadeusz Wygnańczyce

Pan Wawrzyniak Ireneusz Wygnańczyce

Pani Rulińska Natalia Wygnańczyce

Pan Strzałkowski Marian Wygnańczych

Pani Romanowicz Janina   Wygnańczyce

Rodzinom Państwa Paszkiewicz

Rodzinom Państwa Romanowicz

Państwu     Kożmińczuk z Łysin

Pani Alfredzie Kotlińskiej z Tylewic

Pani Irminie Góralczyk i jej synowi Jackowi z Tylewic

Pani Stanisławie Sliwińskiej z Łysin

Pani Wycichowskiej Marii zTylewic

Pani Ciemierzewskiej Dorocie zTylewic

Pani Burkiewicz Leokadii z Tylewic

Pani Kwiatkowskiej Melanii z Tylewic

Pani Piotrowiak Elżbiecie z   Tylewic

Pani Frąckowiak Marii z Tylewic

Pani Krzysiek Annie z Tylewic

Pani Kałużnej Annie z Tylewic

Pani Knoska Annie zTylewic

Pani Wijata Annie z Tylewic

Pani Drobnik Magdalenie z Tylewic

Pani Samuś Krystynie z Tylewic

Pani Czwojdrak Bożenie z Tylewic

Panu Lechowicz Krzysztofowi zTylewic

Państwu Anieli i Andrzejowi Szydłowskim z Tylewic

Państwu Małgorzacie i Wojciechowi Szydłowskim zTylewic

Państwu Olszewskim z Tylewic

Państwu Lucerek z Tylewic

Pani Bachta Annie z Tylewic

Pani Smorawskiej   Zofii z Łysin

Państwu Bela   z Tylewic

Państwu Natalii i Piotrowi Romanowicz z Wygnańczyc

Mieszkańcom Wygńanczyc

Panu Smolińskiemu Grzegorzowi

Panu Sobczuk Tadeuszowi

Panu Toporowicz Maciejowi

Panu Małolepszy Tadeuszowi

Panu Małolepszy Karolowi

Panu Kajdas Andrzejowi

Panu Masłowskiemu Marcinowi

Panu Tarka Janowi

Panu Sobczuk Stefanowi

Panu Mącik Adamowi

Panu Strzałkowskiemu Marianowi

Panu Mącik Adrianowi

Pani Szmugin Krystynie z Tylewic

Pani Ugrynowicz Jadwidze Tylewic

Pani Piczewskiej Irenie z Tylewic

Panu Zdonek Kazimierzowi zTylewic

Rodzinie Państwa Wasyluk zTylewic

Państwu Dariuszowi i Bożenie Winiarskich zTylewic

Rodzinie Państwu Jędrzychowskich z Tylewic

Państwu Beacie i Pawłowi Stachowskim z Łysin

Państwu Danucie i Zdzisławowi Gwadera

Państwu Paczyńskim z Głogowa-Łysin

Państwu Adamowi i Halinie Małysiak z Łysin

Panu Zdonek Wiesławowi z Łysin

Państwu Zyguła z Łysin  

Pani Wierzbińskiej Irenie z Tylewic

Pani Nadziemskiej Grażynie z Tylewic

Pani Nocek Mieczysławie z Tylewic

Pani Żurek Małgorzacie z Tylewic

Panu Ambroży Karolowi z Tylewic

Panu Salczyńskiemu Marianowi z Tylewic

Radom Sołeckim z Łysin, Wygnańczyc i Tylewic

Panu Bogdanowi Sobczuk za prace montażowe na plebanii

Różom Różańcowym z Tylewic

Pani Huber Janinie z Łysin  

Państwu Ciemierzewskim z Tylewic

 
Super User
Kategoria:

siedem bolesci matki bozej

 

Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej składa się z siedmiu tajemnic, w których rozważamy najboleśniejsze momenty z życia Matki Bożej. Rozważając te tajemnice w szczególny sposób czcimy Matkę Bożą Bolesną i upraszamy dla siebie i bliźnich potrzebne łaski w tym życiu, a zwłaszcza w godzinę naszej śmierci. Każda tajemnica składa się z następujących modlitw: Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


 
  Znak krzyża: W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen + Wierzę w Boga Ojca...
 Przy każdej tajemnicy odmawia się:
 Ojcze nasz... + 7 razy Zdrowaś Maryjo... + Chwała Ojcu....
 
 1. Tajemnica: Proroctwo Symeona
 
 Owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej
 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 
 2. Tajemnica: Ucieczka do Egiptu
 
 Owoc tajemnicy: Słuchanie głosu Bożego
 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 
 3. Tajemnica: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w Świątyni
 
 Owoc tajemnicy: Tęsknota za Jezusem
 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 
 4. Tajemnica: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż
 
 Owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie Krzyżów
 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 
 5. Tajemnica: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
 
 Owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami
 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 
 6. Tajemnica: Zdjęcie z Krzyża Ciała Jezusowego
 
 Owoc tajemnicy: Szczery żal za grzechy
 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 
 7. Tajemnica: Złożenie Pana Jezusa do Grobu
 
 Owoc tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć
 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 
 Zakończenie:
 Na uczczenie łez, które Najświętsza Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała oraz na uproszenie łaski odpustu przypisanego do tej modlitwy – 3 razy: Zdrowaś Maryjo...

Super User
Kategoria:

sxgola

 

Św. Cecylia (II / III wiek), patronka muzyki kościelnej, według tradycji męczennica i święta Kościoła rzymskiego. Jako święta uznawana również przez Kościół anglikański,

ewangelicki i prawosławny.Żyła najprawdopodobniej

 na przełomie II i III wieku.  Jako chrześcijanka złożyła ślub czystości.Mimo że zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze nawróciła swego męża i jego brata. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńskąprzez ścięcie. Ich śmierć jest datowana

 na okres panowania Marka Aureliusza lub Lucjusza Aureliusza Kommodusa miedzy rokiem 161 a 192. Jej ciało odnaleziono w 822 w katakumbach i przeniesiono

do bazyliki na Zatybrzu.Dniem wspomnienia liturgicznego

 Św. Cecylii jest 22 listopada.

Opiekun:

Janina Zyguła

Skład Scholi:

Natalia Cabaj

Dagmara Śliwińska

Weronika Śliwińska
Zuzanna Telus
Lorena Telus
Kamila Wolak
Julka Wolak
Joanna Zyguła
Wiktoria Zyguła
Izabela Zyguła
Katarzyna Zyguła

Super User
Kategoria:

 

RADAPARAFIALNA

Wybrano Rade Parafialną

Przewodniczący i Skarbnik –

Pani Gwadera Danuta

Zastępcy-

Pan Gęsiorek Stanisław

     Pan Sobczuk Tadeusz

Pani Frąckowiak Maria

W skład Rady Parafialnej wchodzą członkowie wszystkich Rad Sołeckich.

Nowej Radzie Parafialnej życzę wielu łask Bożych

i potrzebnej cierpliwości .

Bóg zapłać za wszelką pomoc i rade.

 

Celejem rady jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Sprawy materialno-gospodarcze należą do kompetencji Parafialnej Rady Ekonomicznej, która została założona 21 listopada 2004 roku.

    Kadencja rady trwa 3 lata.

Obie rady obowiązuje statut, który został zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego – Adama Dyczkowskiego.

I. Normy ogólne
Artykuł 1
Zgodnie z przepisem kan. 536 *1 KPK, biskup diecezjalny – według uznania i po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej – może postanowić, aby w każdej parafii została ustanowiona rada duszpasterska.
Artykuł 2
Parafialna rada duszpasterska – zwana dalej Radą – jest organem konsultacyjnym, stanowi zespół duszpasterzy i wiernych świeckich będący organem doradczym proboszcza, działającym według norm wydanych przez biskupa diecezjalnego.
II. Zadania i kompetencje Rady
Artykuł 3
Celem Rady jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Swoją pracą przyczynia się do rozumienia Kościoła jako wspólnoty, równocześnie ją tworzy i wspiera w życiu parafii.
Artykuł 4
Sprawy materialno – gospodarcze należą do kompetencji parafialnej rady ekonomicznej.
Artykuł 5
Praktycznie przedmiotem Rady mogą być takie zagadnienia jak: problemy ewangelizacyjne, administracja parafii, organizacja duszpasterstwa parafialnego – np. Najlepszy plan nabożeństw parafialnych dostosowany do konkretnych warunków parafialnych, animacja liturgiczna nabożeństw parafialnych, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w parafii, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienie związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii (rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa itp.).
III. Skład Rady i sposób jej powoływania
Artykuł 6
Radę tworzą:
z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nie parafialnych, przełożeni domów zakonnych działających na terenie parafii, prezesi Akcji Katolickiej i Parafialnego Zespołu Caritas oraz delegat katechetów,
z nominacji proboszcza: katolicy świeccy wyróżniający się cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego parafii w takiej liczbie, aby razem z członkami z urzędu stanowili nie więcej niż 2/3 wszystkich członków Rady,
z wyborów powszechnych dokonanych zgodnie z załączoną do Statutu Ordynacją wyborczą.
Artykuł 7
Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba członków rady powinna być dostosowana do wielkości parafii (od 7 do 30 osób) i struktury parafii.
Artykuł 8
Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie: Ja N.N. Przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka parafialnej rady duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam.
Artykuł 9
Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach Rady daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje proboszcz po uprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji czy opuszczenia parafii.

IV. Kadencja i sposób działania Rady
Artykuł 10
Rada jest instytucją stałą w parafii. Jej kadencja trwa 3 lata. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana składu Rady. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność Rady ulega rozwiązaniu. Nowy proboszcz jest zobowiązany do powołania nowej rady w przeciągu jednego roku.
Artykuł 11
Zebrania Rady zwołuje proboszcz. On też ustała porządek obrad oraz im przewodniczy.
Artykuł 12
Porządek zebrania powinien być wcześniej podany do wiadomości członkom Rady. Zawsze też należy przewidzieć wolne głosy poszczególnych członków Rady oraz możliwość zgłoszenia tematów do podjęcia na następnym posiedzeniu Rady. Należy także ustalić termin następnego spotkania.
Artykuł 13
Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy proboszcz uzna to za wskazane można zwoływać ją częściej.
Artykuł 14
Spośród członków Rady należy wybrać sekretarza, który protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu. Protokoły te należy przechowywać w specjalnej księdze i przedstawić biskupowi podczas wizytacji kanonicznej parafii.
Artykuł 15
Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej.
V. Przepisy końcowe

 Artykuł 16
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie poprzez dekret Biskupa Diecezjalnego.
Artykuł 17
Niniejszy Statut wraz z Ordynacją wyborczą wchodzi w życie 15.10.2002 roku.

Super User
Kategoria:

lso

 

Od kiedy istnieją ministranci? 

Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni -pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty.
    W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów i naszą działalność . Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość że służymy samemu Bogu i ludziom i ta świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi.
            Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne , dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe.
Kto to jest ministrant?
            ,,Ministrante" ( z łaciny ) znaczy ,,służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant" wskazuje na szczególnie na służbę we Mszy świętej.
1.Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.
2.Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.
3.Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!
,,Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując! s  stkich wiernych!

STRÓJ MINISTRANTA I LEKTORA

Do pełnienia posługi w liturgicznych obrzędach Kościół wymaga określonego stroju. Ani kapłan, ani ministrant nie może wyjść do ołtarza w byle jakim ubiorze. Strój jest jednym ze sposobów podkreślania ważności i wielkości sprawowanych tajemnic. Ma on także znaczenie symboliczne.

LEKTOR

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami

            Szatą ubieraną przez lektora jest alba. Ma ona biały kolor, długie rękawy, sięga do kostek. Jej nazwa pochodzi z łaciny i oznacza „biały”. Alba symbolizuje czystość duszy będącej w stanie łaski uświęcającej. Przypomina nam także łaskę chrztu świętego. Albę przewiązuję się na biodrach paskiem, zwanym cingulum . Jest on grubym sznurem z frędzlami na obu końcach. Symbolizuje on wstrzemięźliwość i panowanie nad pożądliwościami cielesnymi. Jest także znakiem pracy w służbie Bożej.

MINISTRANT

Ministrant to członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła.
Ministrant jest osobą usługującą kapłanowi przy liturgii mszalnej. Funkcja ta uzyskała samodzielny charakter, kiedy podczas Mszy Świętej bez udziału ludzi różne posługi musiały być spełniane przez jednego usługującego, który to zwyczaj przeniesiony został również na Msze publiczne.

Szatą ubieraną przez ministranta jest komża .
            Komża to skrócona alba o szerokich rękawach, sięgająca do kolan. Ma ona biały kolor. Najpierw używano jej w chórze, czyli podczas liturgii godzin, a od XIV wieku także do tych wszystkich funkcji liturgicznych, dla których alba nie była wyraźnie przepisana. Symbolika komży jest taka sama, co alby, a więc oznacza czystość duszy. Oprócz komży ministrant ubiera sutannę , która ma znaczenie tylko estetyczne oraz kapturek (pelerynkę), który także ma podobne znaczenie

10 zasad ministranta:

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo

    spełnia swe obowiązki służby ołtarza.

2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.

3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad

    czystością serca i duszy.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną

    pracą.

7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.

8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi

    wszędzie prawdziwą radość.

9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.

10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem

Super User
Kategoria:

ksm

 

 

" Nie wstydźcie się waszych ideałów -

 wręcz przeciwnie,

głoście je i brońcie ich.

Liczy na Was Chrystus ,

liczy na was Pani Jasnogórska,

liczy na was Kościół.

Liczy na was i potrzebuje was Polska .

    Właśnie jako KSM! " Jan Paweł II

Jan Paweł II

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Łysiny powstał 4 marca 2011 roku.

Patron oddziału:

Bł. Karolina Kózka

Św. Stanisław Kostka

Kierownictwo oddziału :

Ks. asystent-

Ks. proboszcz Bogumił Baszko

Prezes -  Patryk Sobczuk

 Vice Prezes -Klaudia Ciemierzewska

Skarbnik -  Zuzanna Telus

Sekretarz - Monika Sobczuk

Vice Sekretarz - Tomasz Trzciołek

Członkowie:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją, która przede wszystkim wychowuje swoich członków, podnosi ich rozwój duchowy, wypracowuje postawy moralne, zachowania kulturalne, nakłada zobowiązania i je egzekwuje.

Nadto w sposób zorganizowany, stały i trwały może się podjąć określonych zadań czy też działań, tak w Kościele (parafii) jak i w świecie (w środowisku).

Organizacja jako ciało prawne posiada statut - gwarantuje stabilność trwania i działań, konsolidując wysiłki jednostkowe poszczególnych członków, potęguje ich moc i skuteczność działania.

 

Cele     Stowarzyszenia

 

KSM w Polsce powołany został przede wszystkim, by przygotować katolicką młodzież do udziału w życiu publicznym - jest szkołą świadomego laikatu. Celem Stowarzyszenia jest:

·       pogłębienie życia religijnego,

·       rozwój własnej osobowości,

·       poznanie doktryny i zasad życia społecznego w oparciu o Magisterium Kościoła i przygotowanie wżyciu publicznym;

·       szerzenie chrześcijańskich zasad etycznych i prowadzenie pracy wychowawczej, akcji charytatywnych i samopomocowych;

·       publiczne wyrażanie opinii w sprawach społecznych;

·       pielęgnowanie i propagowanie chrześcijańskiej kultury;

·       organizowanie wolnego czasu.

Formy działania

·       organizowanie grup modlitewnych, rekolekcyjnych, pielgrzymkowych;

·       organizowanie grup dyskusyjnych pogłębiających wiarę i wiedzę o Bogu i Kościele;

·       studia nad Biblią;

·       działalność oświatowa i edukacyjna, np. kursy komputerowe, językowe; odczyty i dyskusje, np. na temat zdrowia, ekologii, życia rodzinnego itp.;

·       działalność społeczna, akcje charytatywne, opieka nad niepełnosprawnymi, pomoc w zakładaniu hospicjów;

·       współpraca z parafią, lokalnymi samorządami, młodzieżowymi ruchami w kraju i za granicą, organizacjami społecznymi, zawodowymi i kulturalnymi kierującymi się chrześcijańskim systemem wartości;

          ·     zbieranie środków pieniężnych umożliwiających

          prowadzenie działalności

2021 © Nogo All Rights Reserved.