Łysiny 32,
67-400 Wschowa

Powitanie

Msze święte w niedzielę

w Parafii Łysiny

Łysiny - godz. 8.00 , 12.00 Tylewice - godz. 9.30 , 10.30

Zapraszamy
Super User
Odsłony: 838

        REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

 1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej, a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i wykonuje konieczne prace Opiekun cmentarza.
 2. Ustala się ofiarę roczną za grób w wysokości:
 • od grobu pojedynczego – 30 zł.
 • od grobu podwójnego lub głębinowego, grobowca wieloos. – 40 zł.
 • od grobu dziecięcego – 20 zł.

Powyższa kwota zawiera koszty wywozu nieczystości stałych i utrzymanie porządku na cmentarzu.                                                                                                                      

 • kopanie grobu wykonuje tylko Opiekun cmentarza.
 1. Należy uzyskać zgodę Administratora i Opiekuna cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu. Na przykład:
 • pogrzeb,
 • ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu,
 • budowę pomnika,
 • remont pomnika, np. naprawa bądź wymiana płyty lub tablicy,
 • budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozebrane.

Po uzyskaniu zgody na wszelkie prace za wjazd na cmentarz należy uiścić ofiarę
w kwocie 50 zł. Opłata jednorazowa przy usłudze pogrzebowej – 50 zł.

 1. Zabrania się:
 • wprowadzania zwierząt,
 • zanieczyszczania cmentarza,
 • samowolnego usuwania drzew i krzewów oraz dosadzania drzew
  i krzewów dużych rozmiarów między grobami,
 • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.
 1. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 2. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 3. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć
  z cmentarza w trybie natychmiastowym.
 4. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 20.00 – czas letni, od 8.00 do 16.00 – czas zimowy.
 5. Zobowiązania w naszej parafii weszły w życie w 2008 roku i nie ulegają zmianie przedawnieniu, dlatego też prosimy o uregulowanie ofiary na utrzymanie cmentarza.

Obowiązki Opiekuna cmentarza:

 • Utrzymanie ładu i porządku
 • Wykoszenie trawy
 • Usunięcie trawy i odrostów wokół siatki

Ofiarę na wywóz nieczystości stałych z cmentarza oraz utrzymanie na nim porządku przyjmują:

 • Wygnańczyce – p. Marzanna Paszkiewicz
 • Łysiny – p. Katarzyna Mocek
 • Tylewice – p. Maria Frąckowiak
Kategoria:

2023 © Nogo All Rights Reserved.