Super User
Odsłony: 612

 pcaritas

 

Zarząd Caritas Łysiny :

Stanisława ŚLIWIŃSKA

Janina WÓJCIK

Elżbieta JUREK

Aldona CHMAL

Parafialny Zespół Caritas w parafii

Został powołany po to ,

aby śpieszyć z pomocą ludziom ubogim , zapomnianym i pokrzywdzonym.

Podstawowym zadaniem członków

to świadczenie pomocy potrzebującym poprzez :

- pomoc materialną ( dary rzeczowe, bony towarowe, wsparcie finansowe)

- pomoc opiekuńczo-usługową ( odwiedziny samotnych, starszych

w celu udzieleniu pomocy przy wykonaniu czynności domowych , dokonania zakupów)

- wsparcie duchowe (odwiedziny , nawiązanie rozmowy, wspólną modlitwę, ewangelizację , pomoc

w dotarciu do kościoła)

- akcje charytatywne ( umożliwienie ubogim dzieciom udziału w wypoczynku letnim, starszym, chorym i niepełnosprawnym w rekolekcjach, organizowania „ Dnia Chorego” i pomocy dla pokrzywdzonych w klęskach żywiołowych poprzez zbiórki)

Przyświeca nam hasło Jana Pawła II :

„ Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest,

lecz przez to czym dzieli się z innymi ”

Kategoria: