Łysiny 32,
67-400 Wschowa

Powitanie

Msze święte w niedzielę

w Parafii Łysiny

Łysiny - godz. 8.00 , 12.00 Tylewice - godz. 9.30 , 10.30

Zapraszamy
Super User
Odsłony: 703

ksm

 

 

" Nie wstydźcie się waszych ideałów -

 wręcz przeciwnie,

głoście je i brońcie ich.

Liczy na Was Chrystus ,

liczy na was Pani Jasnogórska,

liczy na was Kościół.

Liczy na was i potrzebuje was Polska .

    Właśnie jako KSM! " Jan Paweł II

Jan Paweł II

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Łysiny powstał 4 marca 2011 roku.

Patron oddziału:

Bł. Karolina Kózka

Św. Stanisław Kostka

Kierownictwo oddziału :

Ks. asystent-

Ks. proboszcz Bogumił Baszko

Prezes -  Patryk Sobczuk

 Vice Prezes -Klaudia Ciemierzewska

Skarbnik -  Zuzanna Telus

Sekretarz - Monika Sobczuk

Vice Sekretarz - Tomasz Trzciołek

Członkowie:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją, która przede wszystkim wychowuje swoich członków, podnosi ich rozwój duchowy, wypracowuje postawy moralne, zachowania kulturalne, nakłada zobowiązania i je egzekwuje.

Nadto w sposób zorganizowany, stały i trwały może się podjąć określonych zadań czy też działań, tak w Kościele (parafii) jak i w świecie (w środowisku).

Organizacja jako ciało prawne posiada statut - gwarantuje stabilność trwania i działań, konsolidując wysiłki jednostkowe poszczególnych członków, potęguje ich moc i skuteczność działania.

 

Cele     Stowarzyszenia

 

KSM w Polsce powołany został przede wszystkim, by przygotować katolicką młodzież do udziału w życiu publicznym - jest szkołą świadomego laikatu. Celem Stowarzyszenia jest:

·       pogłębienie życia religijnego,

·       rozwój własnej osobowości,

·       poznanie doktryny i zasad życia społecznego w oparciu o Magisterium Kościoła i przygotowanie wżyciu publicznym;

·       szerzenie chrześcijańskich zasad etycznych i prowadzenie pracy wychowawczej, akcji charytatywnych i samopomocowych;

·       publiczne wyrażanie opinii w sprawach społecznych;

·       pielęgnowanie i propagowanie chrześcijańskiej kultury;

·       organizowanie wolnego czasu.

Formy działania

·       organizowanie grup modlitewnych, rekolekcyjnych, pielgrzymkowych;

·       organizowanie grup dyskusyjnych pogłębiających wiarę i wiedzę o Bogu i Kościele;

·       studia nad Biblią;

·       działalność oświatowa i edukacyjna, np. kursy komputerowe, językowe; odczyty i dyskusje, np. na temat zdrowia, ekologii, życia rodzinnego itp.;

·       działalność społeczna, akcje charytatywne, opieka nad niepełnosprawnymi, pomoc w zakładaniu hospicjów;

·       współpraca z parafią, lokalnymi samorządami, młodzieżowymi ruchami w kraju i za granicą, organizacjami społecznymi, zawodowymi i kulturalnymi kierującymi się chrześcijańskim systemem wartości;

          ·     zbieranie środków pieniężnych umożliwiających

          prowadzenie działalności

Kategoria:

2023 © Nogo All Rights Reserved.