Łysiny 32,
67-400 Wschowa

Powitanie

Msze święte w niedzielę

w Parafii Łysiny

Łysiny - godz. 8.00 , 12.00 Tylewice - godz. 9.30 , 10.30

Zapraszamy
parafia
Odsłony: 224

     SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKO -FINANSOWO – EKONOMICZNE

                                               ZA ROK 2021

                                CZĘŚĆ DUSZPASTERSKA

                 SAKRAMENT CHRZTU – 17

                SAKRAMENT BIERZMOWANIA - 6

                SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA-0

               POGRZEBY – 13

               I KOMUNIA ŚW -10

              UDZIELONO 2000 KOMUNII ŚW./ W CZASIE NABOŻEŃSTW

                                           LITURGICZNYCH/

             W LEKCJACH RELIGII UCZESTNICZY 98 % UCZNIÓW

                             PRAKTYKI RELIGIJNE

                                   Z RACJI PANDEMII :

                       W PORÓWNANIU DO ROKU 2020-2021

                             SPADEK PRAKTYK – 50%  

              WIZYTA DUSZPASTERSKA W ROKU 2021 NIE ODBYŁA SIĘ.

                   W TYM ROKU PLANOWANA PO 06.01.2022

                     TYLKO W SOBOTY I NIEDZIELĘ

                      CZĘŚĆ EKONOMICZNO -FINANSOWA

                               DOCHÓD PARAFII ROK 2021

              DZIERŻAWA ZIEMI , WYNAJEM POKOJII GOŚCINNYCH

        OKOLICZNOŚCIOWY WYNAJEM POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

                                                  15000 ZŁ

                                DAROWIZNY W KWOCIE 5300 ZŁ

                 PRZEZNACZONO NA BIĘŻĄCE FUNKCJONOWANIE

                                                       PARAFII  

                               W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

                        WYKONANO : WYMIANA NAGŁOŚNIENA

                         NOWE GŁOŚNIKI WEWNĄTRZ I NA

                                   ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA

                                   KOSZT – 5000 ZŁ

                              REMONTOWO  - BUDOWLANE  

                       SALA PARAFIALNA- OGRÓD ZIMOWY

                                 KOSZT: 50000 ZŁ

                            

                          ZOBOWIĄZANIA FINASOWE PARAFII

                                                 

              STAN KASY KOŚCIOŁA W TYLEWICACH   ZA ROK 2021

                                                    2570 ZŁ

             STAN KASY KOŚCIOŁA W ŁYSINACH ZA ROK 2021

                                                   3500 ZŁ

            UBEZPIECZENIE PARAFII 2021 –OPŁACONE                                                                    

              SEMINARIUM   ROK 2021 – OPŁACONE                                                            

             DOM EMRYTA ZIELONA GÓRA -2021 OPŁACONE

            ZOBOWIĄZANIA Z TYT. OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH

                   /PODATKI, WODA, OPAŁ , ODPADY , ENERGIA/

                                                   OPŁACONE

                                                   SKŁADKI NA :

                     CELE KULTU, KURIA, BINACJE, SKŁADKI W RAZ

                           Z KUL, DOM SAMOTNEJ MATKI, DOM EMRYTA

                              MISJE , SKŁADKI SPECJLANE/ - OPŁACONE

                                 SPŁATA INSTALACJI FOTO ZA ROK 2021

                                                    OPŁACONE

                                 KREDYT INWESTYCYJNY –SPŁACONY

                                              

     ROCZNY OSOBISTY DOCHÓD PROBOSZCZA WYNIKAJĄCY Z POSŁUGI W TUT.

                                                           PARAFII

                                        ZA ROK 2021- 13.500 ZŁ NETTO

       PO ZA PRACĄ W TUT. PARAFII. PROBOSZCZ ŚWIADCZY PRACĘ

                                        ZAWODOWĄ Z RACJI

                UZYSKANYCH UPRAWNIEŃ I WYKSZTAŁCENIA.

                   NIE WYNIKAJĄCYCH   Z WŁADZY ŚWIĘCĘŃ

                                                                              

                              ZOBOWIĄZANIA PARAFII NA ROK 2021

                                    INSTALACJA FOTO – 2250

       PLANOWANY KREDYT INWESTYCYJNY NA KWOTĘ 50 TYŚ . ZŁ 

                        KREDYT SPŁACONY W WYSOKOŚCI 25000 ZŁ  

                      PLANOWANE INWESTYCJE NA ROK 2021

                  ROMONT OGRODZENIA KOŚCIOŁA TYLEWIC

                            /   POŁOŻENIE DACHÓWKI /

                           KOSZT INWESTYCJI 10 TYŚ. ZŁ

                    POMPA CIEPŁA  KOSZT 50000 ZŁ

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM ZNANYM I TYM ZNANYM TYLKO MNIE SERDECZNIE

                                                DZIĘKUJĘ.

   SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA OSP WYGNACZYCE –ŁYSINY ZA OKAZYWANĄ

   POMOC NA RZECZ PARAFI, FIRMIE DARES Z TYLEWIC, ELEKTROBUD ZE WSCHOWY

Kategoria:

2023 © Nogo All Rights Reserved.