News

  • OGŁOSZENIA 16.06.2024
  • OGŁOSZENIA NA 09.05.2024
  • OGŁOSZENIA 02.06.2024
  • OGŁOSZENIA NA 30.05.2024
  • OGLOSZENIA NA 26.05.2024

Księga dobroczyńców

Serdecznie dziękuje dobroczyńcom naszej parafii i wszystkim którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na apel i prośbę. Również dziękuje wszystkim tym, którzy służą swoją radą , pracą i uprzejmością. Bóg zapłać! Przepraszam za nieścisłości w nazwiskach ale wynika to z ich nieznajomości .

Do listy dobroczyńców dołączam także ofiarodawców na Seminarium Duchowne.

JESZCZE RAZ WSZYSTKIM OFIARODAWCOM PARAFII ŁYSINY SKŁADAM SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ I POLECAM ICH OSOBY W MODLITWIE W INTENCJI PARAFII

Panom Tadeuszowi i Bogdanowi Sobczuk oraz osobom towarzyszącym za montaż elektroniczny

Panu Adamowi Wójcik

Firmie Pana Franiszka Gertycha z Wygnańczyc za wykonanie prac dekarskich na plebanii serdecznie dziękuje.

Panu Grzegorzowi Smolińskiemu z Wygnańczyc za

wywiezienie gruzu z terenu parafii bardzo serdecznie dziękuje

Panu Bogdanowi Welke z Łysin za wyspawanie nowych krućów na flagi.

Pani Urszuli Chudak dawnej parafiance naszej za zakup flag dla parafii .

Panu Andrzejowi Wasylukowi za zakup odtwarzacza multimedialnego do kościoła w Tylewicach

ŚWIĘTEJ PAMIĘCI PANU ALFREDOWI GŁODOWICZ

Z ŁYSIN

Wszystkim anonimowym Ofiarodawcom serdeczne

BÓG ZAPŁAĆ

Panu Radosławowi Milkowskiemu z Łysin

Pani Stanisławie Śliwińskiej z Łysin

Panu Strzałkowskiemu z Wagnańczyc

Pani Zuzannie Przybylak z Wygnańczyc

Pani Katarzynie Kołuda z Łysin

Pani Elżbiecie Bernackiej z Łysin

Pani Marii Morawskiej z Łysin

Pani Krystynie Jarząb z Łysin

Pani Elżbiecie Jurek z Łysin

Pani Irenie Orłowskiej z Łysin

Pani Justynie Małyniak z Łysin

Pani Józefie Wójcik z Łysin

Pani Janinie Huber z Łysin

Pani Aldonie Chmal z Łysin

Pani Dorocie Kończyk z Łysin

Państwu Baszczyk

Pani Stanisławie Bieleń

Państwu M,A Grelewicz

Pani Dorocie Ciemierzewskiej zTylewic

Państwu Marii i Czesławowi Wycichowskim

Pani Mieczysławie Nocek z Łysin

Pani Marii Frąckowiak z Tylewic

Pani Iwonie Kołuda z Tylewic

Panu Łukaszowi Drobnik z Tylewic

Państwu Kasina

Pani Leokadii Burakiewicz

Pani Melanii Kwiatkowskiej

Pani Milenie Winiarskiej z Tylewic

Pani Urszuli Dudziak z Tylewic

Pani Wierzbińskiej Irenie

Pani Janinie Bielak z Tylewic

Pani Marii Sołzyńskiej z Tylewic

Panu Olszewskiemu z Tylewic

Państwu Salczyńskim z Tylewic

Pani Natalii Talśka z Łysin

Pani Dorocie Siekaniec z Łysin

Pani Kazimierze Czwartyńskiej z Łysin

Panu Waldemarowi Horosteckiemu z Łysin

Pani Janinie Zyguła z Łysin

Pani Anuszkiewicz z Łysin

Pani Wiesławie Kuziora z Łysin

Panu Bernardowi Wodniczak z Łysin

Pani Genowefie Ślusarz z Łysin

Pani Halinie Małyniak z Łysin

Panu Ryszardowi Cabaj z Łysin

Pani Katarzynie Mocek z Łysin

Panu Krzysztofowi Mocek z Łysin

Panu Adamowi Rambolińskiemu z Łysin

Panu Krzysztofowi Gęsiorek z Łysin

Pani Mariannie Cabaj z Łysin

Pani Barbarze Ratajczak z Łysin

Pani Marii Morawskiej z Łysin

Pani Katarzynie Kołuda z Łysin

Panu Henrykowi Telus z Łysin

Pani Annie Wolak z Łysin

Pani Zofii Bąkiewicz z Łysin

Panu Andrzejowi Dudkowiak z Łysin

Pani Genowefie Kotwica z Łysin

Pani Elżbiecie Bernackiej z Łysin

Pani Dorocie Siekaniec z Łysin

Państwu Winiarskim z Tylewic

Państwu Twardosz z Tylewic

Pani Wąsik Elżbiecie z Tylewic

Państwu I.E. Bela z Tylewic

Pani Mońice Telus-Prędkowskiej

Panu Marcinowi Prędkowskiemu

Państwu Romanowicz i Paszkiewicz z Wygnańczyc

Panu Bronisławowi Tarce z Wygnańczyc

Panu Zbigniewowi Tarce z Wygnańczyc

Pani Danucie Gwadera z Łysin

Pani Beacie Stachowskiej z Łysin

Panu Stefanowi Sobczukz Wygnańczyc

Państwu G.B. Wolńiczak

PaństwuWandzie i Bernardowi Słożyńskim

Państwu Paszkowskim

Pani Alfredzie Kotlińskiej z Tylewic

Pani Irminie Góralczyk z Tylewic

Państwu Krystyniei Zbigniewowi Samuś

Panu Władysławowi Wijacie z Tylewic

P

 Wróblewskiej Stanisławie

Pani Bębnowskiej Renacie

Państwu Małgorzacie i Władysławowi Kalisz z Tylewic

Pani Huber Janinie z Łysin

Panu Milikowskiemu Radosławowi z Łysin

Pani Dutkowiak Marii

Państwu Alicjii Tadeuszowi Sobczuk

Panu Cabaj Mirosławowi z Łysin

Pani Cabaj Mariannie z Łysin

Panu Królak Waldemarowi z Wygnańczyc

Państwu L.G Dziaszyk

Państwu M.B. Kijowskim

FIRMIE TADEN PANA TADEUSZA ANDRYSA SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA WYCIĘCIE DRZEWA PRZY KOŚCIELE W TYLEWICACH

Panu Hołowiak Grzegorzowi z Tylewic

Panu Szulc Zygmuntowi

Panu Mani Zdzisławowi

Państwu Gruszczyk z Tylewic

Panu Miller Mieczysławowi z Tylewic

Pani Smorawskiej Zofii z Łysin

Panu Toporowicz Maciejowi z Wygnańczyc

Państwu Zofii i Józefowi Marciniakom zWygńańczyc

Pani Janinie Marciniak zWygnańczyc

Pani Janinie Szczepaniak

Państwu A.A.Szydłowskim z Tylewic

Państwu W.M. Szydłwskim z Tylewic

Państwu Małolepszy z Wygnańczyc

Panu Przybylskiemu Pawłowi z Tylewic

Pani Bieleń Stanisławie

Pani Teresie Kuziora

Pani Helenie Kuziora

Państwu Henrykowi i Elżbiecie Piotrowiak z Tylewic

Pani Bożenie Czwojdrak

Państwu Wasyluk z Tylewic

Państwu Lucerek zTylewic

Państwu Szmigin

Pani Piszewskiej Irenie

Państwu Jędrzychowskim z Tylewic

Pani Romanowicz Janinie

Panu Strzłkowskiemu Marianowi

Państwu Kożmińczuk Urszuli i Romanowi

Pani Banaszak Marii zTylewic

Panu Kokocińskiemu Sławomirowi za wywóz nieczystości

Pani Krystynie Turlińskiej z Wygnańczyc

Pani Frąckowiak Marii z Tylewic

Państwu Krzysztofowi i Irenie Lechowicz z Tylewic

Pani Marcie i Grzegorzowi Szłapka z Tylewic

Państwu Wiesławowi i Teresie Drzewicz zTylewic

Pani Marszał z Wygnańczyc

Panu Strzłkowskiemu Marianowi zWygnańczyc

Pani Romanowicz Janinie z Wygnańczyc

Pani Zdonek Anieli z Tylewic

Pani Śliwińskiej Stanisławie

Pani Matuszewskiej Krystynie z Tylewic

Pani Ugrynowicz z Tylewic

Pani Bieleń Stanisławie z Łysin

Rózom Różancowym z Tylewic

Państwu Salczyńskim z Tylewic

Pani Bodzionej Helenie z Tylewic

Państwu Wójcik z Tylewic

Pani Szymańskiej Grażynie

Pani Morawskiej Helenie z Wygnanczyc

Panu Morawskiemu Waldemarowi z Wygnanczyc

Pani Turkiewicz Halinie z Tylewic

Pani Banaszak Marii z Tylewic

Pani Kasina Marii z Tylewic

Pani Mania Annie z Tylewic

Pani Bielak Janinie z Tylewic

Panu Cebenko Danielowi z Tylewic

Pani Tymczyszyn Małgorzacie z Tylewic

Pani Pestrowicz Joannie z Tylewic

Pani Frąckowiak Annie z Tylewic

Pani Baszczyk z Wygnańczyc

Pani Wojcik z Tylewic

Pani Szymańskiej Grażynie z Tylewic

Dziękuję mieszkańcom Łysin

Cabaj R.

Jurek E.

Pani Kończyk Dorocie

Pani Sielawa Dorocie

Państwu Bieleń

Pani Wodnieckiej   J.

Państwu Ratajczak

Pani Macek Katarzynie

Pani Wróbel Genowefie

Pani Czwartyńskiej Kazimierze

Panu Rał Andrzejowi

Państwu Horosteckim Genowefie i Ludwikowi

Panu Wodniczak Bernardowi

Pani Gralewicz Małgorzacie

Pani Szlusarz Egenia

Pani Szczepańska Krystyna

Pan Telus Henryk

Pani Cabaj Mariannie

Pani Kołuda Dorocie

Państwu Bernackim Elżbiecie i Markowi

Pani Rutkowiak Mari

Pani Głodowicz Alfredzie

Pani Wolak   Anna

Pani Morawskiej Marii

Państwu Bonkiewicz

Panu Rambolińskiemu Adamowi

Pani Podkowskiej Katarzynie

Pani Annie Wejchert

Pani Wójcik Jozefie

Pani Sliwińskiej Renacie

Panu Milikowskiemu Radkowi

Pani Szala Marcie

Państwu Edwardowi i Elżbiecie Morawskim

Państwu Renacie i Jozefowi Warcholak

Pani Trzciołek Annie

Państwu Krystynie i Ignacemu Jarząb

Pani Jakubowskiej z Tylewic

Państwu Kubickim Elżbiecie Mieczysławowi

Państwu Grab Elżbiecie i Zbigniewowi z Tylewic

Panu Miller Mirosławowi z Tylewic

Państwu Gruszczyk Teresie i Jerzemu

Państwu Przybylskim Magdalenie i Pawłowi z Tylewic

Pani Staniszewskiej

Państwu Józefiak z Łysin

Państwu Szulc z Tylelewice

Państwu A.T.M Oborskim

Państwu M.A. Kowalczyk z Tylewic

Państwu Sidorowicz

Pani Bojanowskiej Jolancie z Tylewic

Pani Wojtyła Janinie z synem Tylewic

Pan Królak Waldemar Wygńańczyce

Pan Kulikowski Lucjan Wygnańczyce

Pan Tarka Michał           Wygnańczyce

Pani Marciniak Janina   Wygnańczyce

Pani Nowak Iwona       Wygnańczyce

Pan Łuczak Sylwester   Wygnańczyce

Pani Grabarz Hanna       Wygnańczyce

Pani Tulińska Krystyna Wygnańczyce

Pani Środa Krystyna     Wygnańczyce

Pani Przyłucka Krystyna Wygnańczyce

Pani Sobczuk Aneta   Wygnańczyce

Pan Marciniak Józef Wygnańczyce

Pan Tarka Tadeusz Wygnańczyce

Pan Wawrzyniak Ireneusz Wygnańczyce

Pani Rulińska Natalia Wygnańczyce

Pan Strzałkowski Marian Wygnańczych

Pani Romanowicz Janina   Wygnańczyce

Rodzinom Państwa Paszkiewicz

Rodzinom Państwa Romanowicz

Państwu     Kożmińczuk z Łysin

Pani Alfredzie Kotlińskiej z Tylewic

Pani Irminie Góralczyk i jej synowi Jackowi z Tylewic

Pani Stanisławie Sliwińskiej z Łysin

Pani Wycichowskiej Marii zTylewic

Pani Ciemierzewskiej Dorocie zTylewic

Pani Burkiewicz Leokadii z Tylewic

Pani Kwiatkowskiej Melanii z Tylewic

Pani Piotrowiak Elżbiecie z   Tylewic

Pani Frąckowiak Marii z Tylewic

Pani Krzysiek Annie z Tylewic

Pani Kałużnej Annie z Tylewic

Pani Knoska Annie zTylewic

Pani Wijata Annie z Tylewic

Pani Drobnik Magdalenie z Tylewic

Pani Samuś Krystynie z Tylewic

Pani Czwojdrak Bożenie z Tylewic

Panu Lechowicz Krzysztofowi zTylewic

Państwu Anieli i Andrzejowi Szydłowskim z Tylewic

Państwu Małgorzacie i Wojciechowi Szydłowskim zTylewic

Państwu Olszewskim z Tylewic

Państwu Lucerek z Tylewic

Pani Bachta Annie z Tylewic

Pani Smorawskiej   Zofii z Łysin

Państwu Bela   z Tylewic

Państwu Natalii i Piotrowi Romanowicz z Wygnańczyc

Mieszkańcom Wygńanczyc

Panu Smolińskiemu Grzegorzowi

Panu Sobczuk Tadeuszowi

Panu Toporowicz Maciejowi

Panu Małolepszy Tadeuszowi

Panu Małolepszy Karolowi

Panu Kajdas Andrzejowi

Panu Masłowskiemu Marcinowi

Panu Tarka Janowi

Panu Sobczuk Stefanowi

Panu Mącik Adamowi

Panu Strzałkowskiemu Marianowi

Panu Mącik Adrianowi

Pani Szmugin Krystynie z Tylewic

Pani Ugrynowicz Jadwidze Tylewic

Pani Piczewskiej Irenie z Tylewic

Panu Zdonek Kazimierzowi zTylewic

Rodzinie Państwa Wasyluk zTylewic

Państwu Dariuszowi i Bożenie Winiarskich zTylewic

Rodzinie Państwu Jędrzychowskich z Tylewic

Państwu Beacie i Pawłowi Stachowskim z Łysin

Państwu Danucie i Zdzisławowi Gwadera

Państwu Paczyńskim z Głogowa-Łysin

Państwu Adamowi i Halinie Małysiak z Łysin

Panu Zdonek Wiesławowi z Łysin

Państwu Zyguła z Łysin  

Pani Wierzbińskiej Irenie z Tylewic

Pani Nadziemskiej Grażynie z Tylewic

Pani Nocek Mieczysławie z Tylewic

Pani Żurek Małgorzacie z Tylewic

Panu Ambroży Karolowi z Tylewic

Panu Salczyńskiemu Marianowi z Tylewic

Radom Sołeckim z Łysin, Wygnańczyc i Tylewic

Panu Bogdanowi Sobczuk za prace montażowe na plebanii

Różom Różańcowym z Tylewic

Pani Huber Janinie z Łysin  

Państwu Ciemierzewskim z Tylewic