News

  • OGŁOSZENIA 16.06.2024
  • OGŁOSZENIA NA 09.05.2024
  • OGŁOSZENIA 02.06.2024
  • OGŁOSZENIA NA 30.05.2024
  • OGLOSZENIA NA 26.05.2024

O Parafii

Proboszcz :

 Ks.  Bogumił Baszko

Liczba wiernych : 1000

Data erekcji : XVI w.

Kronika : 1985 r

Księgi metrykalne : 1683 r.

Odpust : 15 wrzesień

Historia Parafii:

Lokacja miejscowości Łysiny i budowa kościoła nastąpiła w XIII w. Na początku XVI w. świątynia została zajęta przez luteran.

W latach 1866-1867 zbudowano nowy kościół. Świątynia, została ufundowana przez dziedziczkę tej wsi Nimfę Kęszycką. Wiosną 1945 r. opuszczone przez Niemców wioski zamieszkali wierni z kilku rejonów Polski: lwowskiego, wileńskiego, poznańskiego, kieleckiego i rzeszowskiego.

Kościoły:

Łysiny -

pw. Matki Bożej Bolesnej

Zbudowany 1866-1867r., w stylu neogotyckim, trzynawowy z transeptem, murowany z cegły z wysoką wieżą zakończoną iglicą , konsekrowany 1898r. Prezbiterium : w ołtarzu głównym obrazy czterech Ewangelistów. Witraż główny przedstawiający MB Bolesną. Witraże boczne przedstawiają postacie : św. Augustyna , św . Józefa, św. Franciszka Ksawerego i św. Henryka. Odpust 15 wrzesień.

`

Tylewice -

pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Późny gotyk z XVI w., odpust 8 września

W miejscowości Tylewice pomiędzy Wschową a Sławą znajduje się kościół z XVI wieku pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jest kościołem filialnym należącym do parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Łysinach. Warto zwrocić uwagę na niemieckie pomniki nagrobne, które znajdują się tuż za bramą w murze otaczającym świątynię.

Kościół w Wygnańczych p.w. św. Barbary , bud. 1674 r. w stylu barokowym ,

zniszczony przez pożar w 1797 roku.

Terytorium Parafii :

Łysiny

Pszczółkowo

 Tylewice

Wygnańczyce

Poprzedni proboszczowie :

ks. Emil Gajewski - 30.08.1945 r.

ks. Stefan Reguła - 1.07.1976 r.

ks. Władysław Jasztal 15.07.1983 r.

ks. Zdzisław Skorek 1.09.1985 r.

ks. Jerzy Filipkowski 15.10.1994 r.`

ks. Tadeusz Zgórski 2001-2010

Powołania z Parafii:

ks. Marek Bodziony