News

  • OGŁOSZENIA 16.06.2024
  • OGŁOSZENIA NA 09.05.2024
  • OGŁOSZENIA 02.06.2024
  • OGŁOSZENIA NA 30.05.2024
  • OGLOSZENIA NA 26.05.2024

Różaniec do Siedmiu Boleści MB

Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej składa się z siedmiu tajemnic, w których rozważamy najboleśniejsze momenty z życia Matki Bożej. Rozważając te tajemnice w szczególny sposób czcimy Matkę Bożą Bolesną i upraszamy dla siebie i bliźnich potrzebne łaski w tym życiu, a zwłaszcza w godzinę naszej śmierci. Każda tajemnica składa się z następujących modlitw: Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


 
  Znak krzyża: W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen + Wierzę w Boga Ojca...
 Przy każdej tajemnicy odmawia się:
 Ojcze nasz... + 7 razy Zdrowaś Maryjo... + Chwała Ojcu....
 
 1. Tajemnica: Proroctwo Symeona
 
 Owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej
 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 
 2. Tajemnica: Ucieczka do Egiptu
 
 Owoc tajemnicy: Słuchanie głosu Bożego
 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 
 3. Tajemnica: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w Świątyni
 
 Owoc tajemnicy: Tęsknota za Jezusem
 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 
 4. Tajemnica: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż
 
 Owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie Krzyżów
 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 
 5. Tajemnica: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
 
 Owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami
 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 
 6. Tajemnica: Zdjęcie z Krzyża Ciała Jezusowego
 
 Owoc tajemnicy: Szczery żal za grzechy
 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 
 7. Tajemnica: Złożenie Pana Jezusa do Grobu
 
 Owoc tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć
 Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 
 Zakończenie:
 Na uczczenie łez, które Najświętsza Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała oraz na uproszenie łaski odpustu przypisanego do tej modlitwy – 3 razy: Zdrowaś Maryjo...